O domingo está acabando…

o domingo está acabando...

O domingo está acabando… Que possamos ter uma semana maravilhosa! Boa noite!